Opracowania środowiskowe

 
operat

Operat wodnoprawny, pozwolenie wodnoprawne – woda, ścieki

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie uzyskania wszystkich rodzajów pozwoleń wodnoprawnych. Wykonujemy operaty wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych i podziemnych, odprowadzanie ścieków oraz na wykonanie urządzeń wodnych. Ponadto opracowujemy projekty studni, oraz dokumentacje hydrogeologiczne i inne dokumenty konieczne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Czytaj więcej...
emisje

Emisje do powietrza – pozwolenia na emisje, decyzje, zgłoszenia instalacji

Przygotowujemy wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji dla których jest ono wymagane. Sporządzamy zgłoszenia dla instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska.
Czytaj więcej...
odpady

Odpady – decyzje, pozwolenia, informacje

Świadczymy usługi, które pozwolą uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami.
Czytaj więcej...
pozwolenia

Pozwolenia zintegrowane

Dla instalacji, której funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skale prowadzonej w niej działalności może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, przygotowujemy wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego.
Czytaj więcej...
raport

Raport oddziaływania na środowisko – DUŚ

Oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie lub znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w przepisach szczególnych, planowanego przedsięwzięcia. Usługa polega na przygotowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
Czytaj więcej...